Amtele-gruppen ägs av Amplex AB och består idag av två bolag,
Amtele Communication AB och Amtele Engineering AB