Amtele-gruppen ägs av Amplex AB och består idag av tre bolag,
Amtele Communication AB, Amtele Engineering AB och KIMO Instrument Sverige AB.