Amtele-gruppen ägs av Indumetric AB och består idag av tre bolag,
Amtele Communication AB, Amtele Engineering AB och KIMO Instrument Sverige AB.