TEM timing modul till MTS-5800


Den snabba utvecklingen och utrullningen av Radio Access Nät (RAN) kräver mycket mer exakt synkronisering.
VIAVI TEM hjälper nätverksoperatörer att upprätthålla exakt synkronisering vilket i slutändan resulterar i en utmärkt
kundupplevelse, TEM mudeln hänger med även när ITU-T har skärpt kraven på timingnoggrannhet.

Tillsammans med T-BERD/MTS-5800 eller OneAdvisor 800, levererar den fältoptimerade TEM V2 branschledande noggrannhet för
timing- och synkroniseringsmätningar i fält. Den har en flerbands GNSS-antenningång och en extremt noggrann Rubidium-baserad
miniatyratomklocka (MAC) för att säkerställa exakta mätningar ner till nanosekunder även när en satellitsignal inte är närvarande
och modulen körs i "holdover".


Produktblad TEM modul

Höjdpunkter

 • Verifierar Ethernet och IP en-vägs fördröjning
 • Konfirmerar frekvens, fas och tidssynkronisation med näst intill lab noggranhet
 • Testar GNSS antenn installationer
 • Stöder GNSS tester på GPS, GLONASS, BeiDou, SBAS, and QZSS systemen
 • Multi-band GNSS mottagare
 • Stöder multipla 1 PPS and 10 Mhz ingångar och disciplinerade utgångar
 • Utför 1588v2 (PTP) mätningar med nanosekund-noggrannhet för PDV (Packet delay variation) och tidsmätningar
 • PTP grand master (PRTC) emulering
 • Nanosekund-noggrann en-vägs fördröjnings mätning på 1/10 GE
 • GNSS 1PPS puls noggrannhet med +/-5 ns (1-sigma)
 • RF-48 följer G.703 specifikations för 1PPS och ”Time of Day” ingång
 • BITS/SETS Klock ingång