Bias-Tee, DC-Block, Open/Short

Vi erbjuder ett sortiment av väsentliga komponenter för koaxiala tillämpningar, inklusive BIAS-TEE, DC-block och open/short lösningar.

  • BIAS-TEE-komponenter möjliggör injicering av likström samtidigt som RF-signaler tillåts passera genom, vanligtvis använda i RF- och mikrovågskretsar.
  • DC-block isolerar DC-källor från RF-kretsar, vilket förhindrar bias eller skador.
  • Open/short indikerar tillståndet för anslutningar i kretsar eller kablar och säkerställer korrekt funktionalitet.

Dessa komponenter är avgörande för olika RF- och mikrovågstillämpningar och erbjuder pålitlig signalöverföring och kretsskydd.

Coaxial BIAS-TEE:

En coaxial BIAS-TEE är en komponent som används för att mata likström (DC) genom en koaxialkabel samtidigt som den tillåter radiofrekvenssignaler att passera genom kabeln. Det är vanligtvis ett tredjepartsinjiceringsfilter som används i RF- och mikrovågskretsar för att mata förstärkare eller andra enheter som kräver en DC-försörjning.

DC BLOCK

En DC-blocker är en komponent som blockerar likströmskomponenter från att passera genom en krets medan den tillåter växelströmssignaler att passera. Den används vanligtvis för att isolera eller separera en DC-källa från en RF-krets för att förhindra att DC-fel eller skador inträffar i en RF-krets.

OPEN/SHORT

Open och Short är två olika tillstånd för en anslutning i en krets eller en kabel.

  • En ”Open” (öppen) betyder att anslutningen är avbruten, vilket innebär att det inte finns någon elektrisk förbindelse mellan ledarna.
  • En ”Short” (kortslutning) betyder att anslutningen är kortsluten, vilket innebär att det finns en direkt elektrisk förbindelse mellan ledarna, vanligtvis genom en kortslutning mellan dem.