Dämpare & Avslutningar

Vi erbjuder ett omfattande utbud av koaxiala dämpare och avslutningar.

Dessa produkter är nödvändiga passiva komponenter som används i koaxialsystem för att hantera signalnivåer och säkerställa signalintegritet.

Vårt sortiment inkluderar koaxiala dämpare, som används för att minska nivån på RF-signaler utan att förvränga deras vågform, samt avslutningar, som absorberar RF-energi och avslutar koaxialledningar för att förhindra signalreflektioner.

Dessa komponenter passar för olika tillämpningar inom telekommunikation, sändning, RF-testning och vetenskaplig forskning och erbjuder pålitlig prestanda och signalhantering.

Cryo Attenuator

Cryo Attenuator

With low thermal noise characteristics and minimal self-heating, achieving temperature faster.

Zysen Termination Coaxial

Coaxial Terminations

0 to 40GHz Termination,Power handling from 0.5 to 2000watts,

Powerfilm™ chip attenuators from Spectrum Control Inmet

Powerfilm™ Chip Attenuators

RF Attenuators Up to 250 Watts, Up to 40 GHz

Powerfilm™ flange attenuators

Powerfilm™ Flange Attenuators

Up to 250 Watts, Up to 4 GHz. Designed tovreduce power of the RF signal while generating only a small reflection even under maximum power conditions.

Pill Terminations and Attenuators

Pill Terminations & Attenuators

115A - 119A Manual Step Attenuators

115A – 119A Manual Step Attenuators

A series of broadband, step manual attenuators in a right-angle drive configuration.

940 Continuously Variable Attenuators

940 Continuously Variable Attenuators

Wide variable attenuation range with approximately linear calibrated dialm and rugged design.

Mid-Size Coaxial Attenuators: 0.5-18 Ghz

Mid-Size Coaxial Attenuators

0.5-18 Ghz . Resettability: 0.1 dB or better

Miniature Continuously Variable Attenuators

Miniature Attenuators 1-18 GHz

Complete line of miniature continuously variable attenuators. Most models weigh 2 or 3 ounces and have been qualified for all types of military applications.

RF Fixed Attenuators

DC-67GHz Fixed Attenuator,Power handling from 0.5 to 2000watts, attenuation range 0 to 80dB,

Digital Control Attenuator

up to 40GHz, attenuation from 0 to 60dB,

Digital Attenuator | HDA040-069 Series

Range from DC to 40 GHz in 6-bit operation. Attenuation bit values are 0.5 dB (LSB)

3000 Series Manual Step Attenuator

3000 Series Manual Step Attenuator

High volume fabrication techniques, including injection molding, stamping, broaching and thick film printing ensure a uniform product.

9000 Series Manual Step Attenuator

9000 Series Manual Step Attenuator

Broadband miniature step attenuators providing excellent performance characteristics for high reliability 50 ohm systems.

HANTERA SIGNALNIVÅER OCH SÄKRA SIGNALINTEGRITETEN MED KOAXIALA DÄMPARE OCH TERMINERINGAR

Koaxiala dämpare och termineringar är båda passiva komponenter som vanligtvis används i koaxialsystem för att hantera signalnivåer och säkerställa korrekt impedansanpassning.

Koaxiala Dämpare: Dessa är passiva enheter som används för att minska nivån på en RF-signal utan att förvränga dess vågform. Dämpare används vanligtvis när en signal är för stark och behöver försvagas för att förhindra överbelastning eller förvrängning av efterföljande komponenter. De finns i olika dämpningsnivåer, vanligtvis mätta i decibel (dB), vilket möjliggör precisionskontroll över signalstyrkan.

Koaxiala dämpare används ofta inom telekommunikation, RF-testning och signalbearbetning.

Koaxiala Avslutningar: Avslutningar är passiva komponenter som används för att absorbera RF-energi och avsluta koaxialledningar med rätt impedans för att förhindra signalreflektioner. De är avgörande för att upprätthålla signalintegritet och minimera störningar i koaxialsystem.

Termineringar används vanligtvis när en oanvänd port eller kabel behöver avslutas korrekt för att förhindra signalreflektioner som kan orsaka prestandaproblem. De används ofta inom telekommunikation, RF-testning och antennsystem.

Sammanfattningsvis används koaxiala dämpare för att minska signalstyrkan, medan termineringar används för att avsluta oanvända portar eller kablar för att förhindra signalreflektioner, vilket säkerställer optimal prestanda och signalintegritet i koaxialsystem.