Fördröjningsledningar

Fördröjningsledningar används i elektroniska system för att införa en kontrollerad fördröjning i överföringen av signaler. I grunden håller de temporärt signaler under en specifik period innan de tillåter dem att fortsätta sin färd genom kretsen.

Fördröjningsledningar änvänds bland annat inom radarsystem, radiokommunikation, signalbehandling och 5G-nätverk. De möjliggör exakt testning och kalibrering genom att efterlikna de tidsfördröjningar som uppstår i verkliga situationer, vilket underlättar noggrann prestanda bedömning och felsökning.

I enklare termer fungerar fördröjningslinjer som en pausknapp för signaler, vilket gör att ingenjörer kan manipulera och analysera dem med precision.