Upp till 6 GHz

Analog RF över fibermoduler omvandlar RF-signaler till optiska signaler och vice versa. Enheterna har en optisk sändare som omvandlar signalen från RF till optisk och en andra mottagarenhet som omvandlar signalen från optisk till RF.

RFOptic erbjuder lågfrekventa (upp till 6 GHz) direktmoduleringslösningar för RF över fiber som täcker bandbredder från 0,5 MHz upp till 6 GHz.

Dessa lågfrekventa RF över fiber-moduler är programmerbara via USB-övervaknings- och styrschnittgränssnitt. De inkluderar 2,5 GHz, 2,5 GHz (GPS), 3 GHz, 4 GHz och 6 GHz. Förpackningar som innehåller uppsättningar av moduler kan övervakas och styras på distans via HTML/SNMP/REST-protokoll.

Andra alternativ inkluderar:

  • Tvåvägs RF över fiber-länkar med en enda sammanlänkande fiber
  • 8-kanaliga CWDW RF över fiber-länkar över en enda fiber
  • Multikanallösningar – Se 5G-lösningar och delsystem

Alla våra lågfrekventa programmerbara RF över fiber-moduler har utmärkt planhet, >40 dB förstärkning i länkar och brusfaktor på cirka 5 dB med LNA på.

Tillämpningar inkluderar fjärrantennkommunikation för 5G-cellular, GPS, 5G, broadcast, satcom och EMC-kammare.