Upp till 40 GHz

Analog RF över fibermoduler omvandlar RF-signaler till optiska signaler och vice versa. En enhet har en optisk sändare som omvandlar signalen från RF till optisk, och en andra mottagarenhet omvandlar signalen från optisk till RF. Den optiska sändaren är ansluten till den optiska mottagaren med en enda läges optisk fiber som tillhandahålls av kunden.

RFOptic erbjuder högfrekventa (upp till och med 40 GHz) RF över fiberlösningar. De högfrekventa RF över fiber-modulerna är baserade på indirekt modulation och inkluderar 12 GHz, 18 GHz, 20 GHz, 30 GHz, 40 GHz och 67 GHz.