Signalspaning

Digital Intelligence SIGNIT, eller Signalspaning, syftar på insamling, analys och tolkning av elektroniska signaler för militära ändamål. Inom ramen för försvarsingenjörskap innebär Digital Intelligence SIGNIT avancerade digitala signalbehandlingsmetoder för att avlyssna, avkoda och analysera elektroniska kommunikationer, radarsändningar och andra intressanta signaler.

Vad är signalspaning (SIGINT)

Signalspaning (SIGINT) är det ultimata verktyget för avkodning av elektroniska signaler och värdefull information. Signalspaning innebär att man avlyssnar och analyserar digitala signaler som överförs genom olika kommunikationskanaler. Dessa signaler innehåller en mängd information, från röst- och datakommunikation till radarsändningar.

TUNERS roll i signalspaning

Tuners är viktiga komponenter i SIGINT-system och möjliggör exakt val och mottagning av specifika frekvensband och signaler. Våra tuners från DRS Leonardo är konstruerade för att leverera exceptionell prestanda och mångsidighet i krävande SIGINT-miljöer, för effektivt övervakning och analysering av digitala signaler över ett brett spektrum av frekvenser.

Fördelar med signalspaning

  • Information i realtid: SIGINT-system ger användaren ökad förståelse för sin omgivning och situation, vilket gör det möjligt att fatta beslut i förväg och reagera på potentiella hot i realtid.
  • Upptäck cyberhot: Signalspaning gör det enklare att identifiera och motverka cybersäkerhetsrisker genom att övervaka digitala kommunikationer efter skadlig aktivitet och intrång.
  • Geospatial analys: Genom att spåra digitala signaler geolokaliserar SIGINT-system mål och möjliggör geospatial analys, vilket förbättrar operationella förmågor.