EMF Testning

EMF testning, eller elektromagnetisk fälttestning, innebär att mäta nivåerna av elektromagnetiska fält som avges av olika källor såsom kraftledningar, kommunikationstorn och elektroniska enheter.

Målet med EMF testning är att säkerställa att exponeringsnivåerna förblir inom säkra gränser för att skydda människors hälsa och miljön.

NARDA EMF TESTNING

I vår moderna värld är elektromagnetiska fält (EMF) överallt, strålande från olika källor som kraftledningar, kommunikationstorn och elektroniska enheter. Även om dessa fält är en naturlig del av vår miljö är det viktigt att se till att exponeringsnivåerna förblir inom säkra gränser för att skydda människors hälsa och miljön.

Narda förstår vikten av EMF-testning för att upprätthålla säkerhet och miljökompatibilitet. Deras breda utbud av mätutrustning är utformad för att noggrant bedöma EMF-nivåer och säkerställa överensstämmelse med nationella och internationella standarder och direktiv.

Bredbands EMF-mätning: Nardas bredbands EMF-mätenhet är utformad för att demonstrera säkerhet och miljökompatibilitet. Dessa enheter mäter den totala elektriska och/eller magnetiska fältstyrkan och jämför automatiskt med gränsvärden specificerade av reglerande organ. Oavsett om det handlar om att bedöma exponeringsnivåer nära sändningsstationer eller sammanställa exponeringsstatistik för känsliga områden som skolor och förskolor, ger vår utrustning noggranna och tillförlitliga mätningar.

Selektiv EMF-mätning: Förutom bredbandsmätutrustning erbjuder vi selektiv mätutrustning som är utformad för att analysera individuella frekvensområden med precision. Dessa enheter mäter inte bara fältexponeringsnivåer noggrant ned till en enda kommunikationskanal utan beräknar också summan och jämför nivåer med aktuella gränsvärden. Denna nivå av specificitet säkerställer en noggrann bedömning och överensstämmelse med regleringskrav.