OTDR

En optisk tidsdomänreflektometer (OTDR) är ett specialiserat instrument som används vid testning och felsökning av fiberoptik. Det fungerar genom att skicka korta ljuspulser in i en fiberoptisk kabel och mäta tiden och intensiteten av ljuset som reflekteras tillbaka.

OTDR:er är viktiga verktyg för fiberoptiktekniker och ingenjörer för att karakterisera kvaliteten på installerade fiberoptikkablar, lokalisera fel, bestämma förluster vid skarvar och kontakter och verifiera den totala prestandan hos fiberoptiska nätverk. De används vanligtvis under installation, underhåll och felsökning av fiberoptiska system.