Handinstrument för tryck

Hållbara handinstrument som klarar den miljö de är avsedda för behöver inte vara dyra. Våra tryckmätare används på medicinsk tekniska avdelningar, av fältingenjörer för gas och telenät och på laboratoriet för att ge spårbarhet. Vi har tryckmätare för att mäta tryck i alla sammanhang.