AquaPlus -sonden är ett kombinerat optiskt löst syre, elektrisk konduktivitet och temperaturgivare.

AquaPlus

  • Syre
  • Konduktivitet
  • Vattentemperatur
  • Produktblad