Peristaltiska pumpar och sugpumpar

Peristaltiska slangpumpar är ett utmärkt val för låga flöden på djup ner till 8 meter. Sugpumpar lämpar sig för högre flöden upp till 100 lit/min.