PC 400 – Mobil Partikelräknare

Partikelräknare PC 400, en mobil lösning enligt ISO 8573

Den mycket exakta optiska partikelräknaren PC 400 mäter partiklar från en storlek av 0,1 μm och är därför lämplig för övervakning av komprimerad luftkvalitetsklass 1 (ISO 8573). Den korrekta funktionen som filtreringselementen monteras i tryckluften övervakas och eventuella filterperforeringar omedelbart identifieras. Tryckluftflödet genom partikelräknaren övervakas automatiskt.

Mobillösning i kombination med DS 500 mobil

  • PC 400 partikelräknare upp till 0,1 μm för tryckluft och gaser inkl. tryckreducerare, i ett servicefall
  • Anslutningskabel för tredje parts sensorer till bärbara enheter, ODU / öppna ändar, 5 m
  • Diagraminspelare DS 500 mobil, 4 sensorinmatningar
  • CS Soft Basic – datautvärdering i grafisk och tabellform – utläsning av uppmätta data via USB eller Ethernet
  • Alternativ version till PC 400 upp till 0,1 μm: PC 400 patikelräknare upp till 0,3 μm för tryckluft och gaser inkl. tryckreducerare

Vår mobilpartikelräknare PC 400 är lämplig för följande gaser:

  • luft / tryckluft
  • argon (Ar)
  • kväve (N2)
  • syre (O2)